Storing?
Bel: 0541 - 51 33 01

Samen werken aan een comfortabel woon-, leef- en werkklimaat

Disclaimer

ALGEMEEN

Kip Installatietechniek verleent u hierbij toegang tot www.kip-installatietechniek.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Kip Installatietechniek en derden zijn aangeleverd. Kip Installatietechniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Kip Installatietechniek.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kip Installatietechniek.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kip Installatietechniek en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kip Installatietechniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Kip Auto
CORONA MEDEDELING

WINKEL EN SHOWROOM ZIJN BEPERKT GEOPEND!


We zijn uitsluitend en onder voorwaarden op afspraak geopend.

De gezondheid en veiligheid van onze klanten, medewerkers en relaties staan bij ons voorop. Om besmettingen te voorkomen, volgen wij bij uw eventuele bezoek aan ons bedrijf de RIVM-richtlijnen. Wij verzoeken u deze in acht te nemen.

WERKZAAMHEDEN GAAN "GEWOON DOOR"
Wij hanteren het protocol Samen Veilig Doorwerken. De meeste werkzaamheden worden gewoon voortgezet, tenzij er personen binnen uw directe omgeving zijn besmet met het coronavirus of als gezondheidsklachten hier duidelijk op wijzen.
Onze 24/7-service blijft bereikbaar op het bij u bekende servicenummer. Voor aanvang van de werkzaamheden nemen wij contact met u op of de afspraak i.v.m. de Corona-situatie kan doorgaan.

U kunt ons tevens telefonisch of per email bereiken met uw vragen. Wij helpen u dan graag verder.